Tài Trợ

KHUYẾN CÁO QUẢNG CÁO

Hiển thị Giá Quảng cáo trên Thư mục

Chức vụ Giá bán(USD)
Bìa sau bên ngoài (4 màu) 1500
Bìa trước Bên trong (4 màu) 1250
Bìa phía sau (4 màu) 1250
Chạy trên trang (4 màu) 1000

NHÀ TÀI TRỢ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một báo giá cho các gói tài trợ sau đây

Gói Tài trợ

  • Vé mời
  • Túi vận chuyển
  • Biển báo hướng (ngoài trời)
  • Biển báo hướng (trong nhà)
  • Huy hiệu khách tham quan
  • Dây buộc khách tham quan
  • Dấu chân
  • Quảng cáo trong Fairground