Đăng Ký

Tính năng đăng ký trước đã được đóng lại. Quý khách vui lòng đăng ký trực tiếp tại Hội chợ!

Thank you! Warmest Welcome to VIFA WOODMAC VIET NAM 2017

23-25 August 2017

Opening hours:

10:00 -18:00 – 23/08/2017

9:00 -18:00 – 24.25/08/2017

Hung Vuong Boulevard, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam