Exhibitor manual

Exhibitor Manual VIFA WOODMAC VIETNAM 2017

Exhibitor Manual 2017 – Full  Download
 Form 1 – Information of booth contruction  Download
 Form 2 – Electrical item rental  Download
 Form 3 – Compressed air  Download
 Form 4 – Services registration – Overtime working  Download
 Form 5 – Furniture rental  Download
 Form 6 – Advertising page registration  Download
 Form 7 – Exhibitor profile  Download

Hướng dẫn tham gia - VIFA WOODMAC VIETNAM 2017

Hướng dẫn tham gia 2017 – Đầy đủ Download
Mẫu 1 – Thông tin giàn dựng gian hàng Download
Mẫu 2 – Thuê điện – thiết bị điện Download
Mẫu 3 – Thuê đường ống khí nén Download
Mẫu 4 – Đăng ký dịch vụ – Làm thêm giờ Download
Mẫu 5 – Thuê vật dụng Download
Mẫu 6 – Đăng ký trang quảng cáo Download
Mẫu 7 – Thông tin doanh nghiệp Download