Hướng dẫn triển lãm

Hướng dẫn tham gia - VIFA WOODMAC VIETNAM 2017

Hướng dẫn tham gia 2017 – Đầy đủ Download
Mẫu 1 – Thông tin giàn dựng gian hàng Download
Mẫu 2 – Thuê điện – thiết bị điện Download
Mẫu 3 – Thuê đường ống khí nén Download
Mẫu 4 – Đăng ký dịch vụ – Làm thêm giờ Download
Mẫu 5 – Thuê vật dụng Download
Mẫu 6 – Đăng ký trang quảng cáo Download
Mẫu 7 – Thông tin doanh nghiệp Download