Ban Tổ Chức

Ban tổ chức

Cùng nhau tổ chức bởi HAWA CORPORATION và nhóm các tạp chí gỗ của PANEL & FURNITURE

PABLO PUBLISHING PTE LTD

Văn phòng Singapore Đối với Người tham gia ở nước ngoài

3 Đường Ang Mo Kio 62, # 01-23 Liên kết @ AMK, Singapore 569139

Điện thoại: (+65) 6266 5512

Email: info@pabloasia.com

HAWA CORPORATION

Đối với Người Việt Nam

185 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + (84) 8 3526 4714/15/16

Fax: +84) 8 3526 4718

Email: info@hawacorp.com.vn